Zasady Ochrony Danych Osobowych
Partnerów Internetowego Programu Partnerskiego

powrót do strony głównej

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie PROFI CREDIT Polska S.A. (dalej: my) z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Browarna 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – Arkadię Czadernę. Możesz się z nami lub z inspektorem skontaktować:
– listownie: ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała,
– telefonicznie: 801 700 999.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przystąpienia do Programu Partnerskiego oraz zawarcia z nami umowy.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

a) aby za Twoją zgodą zarejestrować Cię w Programie Partnerskim oraz przygotować dla Ciebie umowę Programu Partnerskiego; w przypadku nie dokończenia rejestracji lub nie zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres 60 dni. W razie cofnięcia zgody na etapie rejestracji – dane zostaną niezwłocznie usunięte;
b) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonywania umowy Programu Partnerskiego, której będziesz stroną – przez okres trwania tej umowy;
c) aby chronić nasze usprawiedliwione interesy po zakończeniu umowy takie jak dochodzenie i obrona przed roszczeniami czy zapobieganie oszustwom – nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty przetwarzające dane na nasze polecenie i w naszym imieniu np: dostawcy usług informatycznych czy pocztowych (na podstawie zawartych z nami umów).

Przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej ;
c) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody – masz prawo do wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie.
d) jeżeli przetwarzamy w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania ich od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi.
e) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dołącz do Programu Partnerskiego
PROFI CREDIT
i zacznij zarabiać już dziś!